Zajišťujeme výchovu a vzdělávání dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením (mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, autistické rysy, autismus).

Naši žáčci

Naši žáčci

" Každý duch má právo se plně rozvinout. Možná, že se rozvine jen málo, ale i na to má právo, stejné právo jako máš ty nebo kdokoliv jiný. Odepřeš-li mu právo vědět to, co může vědět, dopouštíš se bezpráví. "

Pearl S. Bucková

NAZEV WEBU