Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

"Škola plná zážitků"

Chci vidět víc

"Tato škola je oázou klidu"

Co o nás lidé řekli?

Přečíst

Radostné Velikonoční svátky prožité v lásce a pokoji Vám přejí žáci a zaměstnanci MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava

Používáme různé metody práce

Například canisterapii

Zjistit víc

Účastníme se hipoterapie

Jsme certifikovaným pracovištěm Snoezelen - MSE

Naši žáci...

...se účastní řady akcí

V naší škole vzděláváme děti s vícenásobným postižením - mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, autismus. Najdete nás na dvou místech v Ostravě!

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod